Search
Generic filters

Om Oss

Om oss

Hi Initiative-föreningen är en ideell organisation som strävar efter fred och tolerans genom dialog och integration i vårt mångkulturella samhälle. Vår verksamhet är politiskt och religiöst oberoende och har sitt huvudkontor i Stockholm. Det organiserar dock evenemang för hela landet.

Vission

Vår vision är att öka medvetenheten om olika kulturer och traditioner, religioner och idéer för en bättre värld med fred och förståelse. Vi vill främja integration för nykomlingar och skapa en gemensam plattform för utbildning och informationsutbyte. Vi strävar efter att eliminera konflikter mellan unga människor och vill stödja dem i det svenska samhället för att undvika en konflikt mellan deras kultur och identitet.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att skapa miljöer där konsensus, ömsesidig förståelse och acceptans betonas och på detta sätt att ge nya perspektiv och åtgärder för att bidra till en utveckling i vårt svenska samhälle. Vi vill stödja och bidra till insamling av individer med samma mål och värden inom olika sociala, kulturella och kommersiella områden genom utvecklingsprojekt och gemensamma aktiviteter. Därför att skapa och utveckla en grund som gynnar alla samhällssegment för att kvalificera mänskliga resurser på lokal och global nivå.

Genom att genomföra en mängd olika aktiviteter som möjliggör utbyte av idéer och samordning för att hjälpa våra medlemmar att utveckla och utbilda samhällets sociala, ekonomiska, pedagogiska och kulturella nivå.

Våra Mål

Uppnå större enighet och acceptans genom harmoni och integration i vårt mångkulturella samhälle. Att främja ömsesidig förståelse mellan olika kulturer i Sverige. För att främja samexistens och acceptans av alla, ömsesidig tolerans och solidaritet.
Att öka medlemmarnas medvetenhet om sociala normer, olika kulturella traditioner och idéer, att bidra till social fred och att utveckla sociokulturella projekt som kommer att bidra till medlemmarnas personliga, professionella, moraliska och etiska utveckling.
Att vara en del av orienteringsprocessen mellan samhället och nykomlingar och ge ökade möjligheter till etablering och integration. Stöd och utbilda nykomlingar att vägleda och samarbeta i det svenska samhället, samt ge socialt och psykologiskt stöd i form av motiverande samtal. För att hjälpa barn, ungdomar och vuxna att hitta sin plats i samhället, samt att förklara vikten av att respekteras och att ge stöd för att stärka sitt modersmål och kultur.
Att uppmuntra och stärka livslångt lärande. Genom upplysning och uppmuntran, bidra till att hjälpa barn och ungdomar med deras identitetsproblem och upptäcka sin egen potential (kompetens) och intressen. Motivera vidare studier och bidra till tillväxten av utbildade, etiska och moraliska individer i samhället.
Samordna insamlingsaktiviteter för människor i nöd i olika delar av världen och utveckla gemensamma projekt i samarbete med välgörenhetsorganisationer.
Att försöka skapa allmän opinion för brott mot mänskliga rättigheter i världen och att samarbeta med mänskliga rättighetsorganisationer.
Att samarbeta med nationella och internationella institutioner och organisationer och att utbyta kunskap och erfarenheter med gemensamma mål.

Metoder

Baserat på följande metoder strävar verksamheten efter att uppnå mål och mål.

 • Konferenser och föreläsningar
 • Seminarier och workshops
 • Kurser och utbildning
 • Paneler
 • Utställningar och mässor
 • Aktivitet
 • Läger och utflykter
 • Studiebesök
 • Konkurrens
 • Sport aktiviteter
 • Konstnärliga evenemang – teater- och biobesök
 • Kulturella aktiviteter
 • Resa
 • Loppmarknader
 • Särskilda dagsfirande

Välkommen tillbaka!

Logga in på ditt konto nedan

Skapa nytt konto!

Fyll i formuläret nedan för att registrera dig

Hämta ditt lösenord

Ange ditt användarnamn eller e-postadress för att återställa ditt lösenord.

Lägg till ny spellista

X